VWB stuurt met andere beroeps- en belangenverenigingen brief aan informateurs ‘Investeer in de decentrale democratie’.

VWB stuurt met andere beroeps- en belangenverenigingen brief aan informateurs ‘Investeer in de decentrale democratie’.

De beroeps- en belangenverenigingen in het decentraal bestuur, zowel op lokaal als op provinciaal en waterschapsniveau, vragen met deze brief aandacht voor verschillende problemen en mogelijke oplossingen. Want er is serieus iets aan de hand in het openbaar bestuur.

Wij juichen het toe dat de onderhandelende partijen het thema ‘goed bestuur’ centraal willen stellen om hierover concrete afspraken te maken. Het gaat dan specifiek over het functioneren van onze democratie en het goed in kunnen vullen van de rol van bestuurder of volksvertegenwoordiger. Een stevige agenda is nodig om in de toekomst goede bestuurders en volksvertegenwoordigers te hebben die het ‘ambacht’ in het openbaar bestuur willen en kunnen uitvoeren.

20240419-Brief-informateurs-decentrale-ambtsdragers